Waarom?

O29
Schoolschip O.29 De Broodwinner

De vereniging heeft voor doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, alle middelen op te zoeken, dewelke kunnen dienen om in het algemeen een ruimer verbruik van zeevis te bevorderen en in het bijzondere de Oostendse visserijsector te promoten.

Wenst u onze volledige statuten te bekijken klik dan : Statuten Oostendse Visbakkers vzw